Zgrywanie Kaset VHS

Zgrywanie Kaset VHS
20 zł za godzinę trwania materiału
Każda kolejna kopia płyty 5 zł
Materiały trwające poniżej 60 minut liczone są jako pełna godzina
Przy większych zleceniach możliwość negocjacji cen